Flensbeschermers

Onze PBS schilden

DB & C° Persoonlijke bescherming onder de vorm van een schild uit polymar weefsel (tot 70°C) PTFE coated weefsel(tot 270°C) of metaal (tot 1000°C). Onze PBS schilden zijn een preventief beschermingsmiddel voor personeel en omgeving.

Zij worden gebruikt op plaatsen waar lekkage van agressieve media of vloeistoffen bij hoge temperatuur of druk een gevaar betekenen.

Het PBS schild is geen afdichtingsmiddel maar helpt lekkage veilig onder controle te houden. Voor een volwaardige afdichting van een flens zie onze metalen flangebelt protector.

 

Onze metalen flensbeschermers

In industriële en andere installaties van pijpleidingen onderhevig aan weersinvloeden, bevinden zich vaak flensverbindingen welke problemen opleveren voor goed onderhoud.
De tussenruimten van deze flensverbindingen zijn in de praktijk niet goed te onderhouden alsook de verbindingsbouten of studbolts.
Hierdoor verzwakken de bouten of studbolts na verloop van tijd door corrosie en ondervinden ook de onderliggende konstrukties hiervan slijtage door lekkend roestwater.
Flensverbindingen in buisleidingsystemen voor zuren, alkaliën of andere en bij een druk van meer dan 1 bar, zijn het beste afgeschermd voor de veiligheid. Ingeval van een lekkage of een breuk in de dichting bij een niet beschermde flensverbinding  in de dichting zal het medium in een scherpe straal naar buiten worden geprojecteerd en kan hierbij een groot arbeidsveld bestrijken. Het gevaar voor personeel is uiteraard zeer groot. Door het plaatsen van de Remove Flangebelt kunnen zulke gevaarlijke situaties vermeden worden.
Bovengenoemd probleem kan verholpen worden door gebruik te maken van de flensbeschermer.
Deze bestaat uit een flexibele niet vochtopnemende binnenmantel die opgebouwd is uit een thermohoudend elastommeer waarvan de waterdampdiffusieweerstandsfaktor > is dan 5000.
Deze binnenmantel is niet ontvlambaar en geniet het certificaat M1-MF afgeleverd door ANFOR.
De flexibele buitenmantel is opgebouwd  uit inox.
Het geheel is voorzien van een geponst detectiegaatje. 
    

Bij iedere flenssoort en iedere flensmaat hoort een passende flensbeschermer met zijn specifieke afmetingen.

 

ALGEMEEN

Deze Flensbeschermer is ontworpen als een eenvoudig product met zo weinig mogelijk componenten teneinde garantie te geven aan een complete afsluiting van een flensverbinding.
Om dit te bewerkstellingen is een speciale spanner ontworpen die de beschermer om de flens heen spant.

 

HET CORROSIEPROBLEEM

In industriële installaties van pijpleidingen welke onderhevig zijn aan weersinvloeden, is het doorgaans de flensverbinding die de problemen oplevert om effectief onderhoud te kunnen uitvoeren. De tussenruimten van deze flensverbindingen zij immers in de praktijk niet goed te onderhouden. Hierdoor verzwakken bouten en studbolds na verloop van tijd door corrosieslijtage. Bovendien ondervinden vaak onderliggende constructies slijtage door het lekkende roestwater van deze flensverbindingen.

 

DE OPLOSSING

Een flensbeschermer type "A" of "T" worden met een speciale spanner rond de flens gespannen.
Type "A" bestaat uit een elastomeer waarvan de waterdampdiffusieweerstandsfactor < is dan 5000. Deze binnenmantel is niet brandbaar en heeft een certificaat M1-MF ( ANFOR ).
De flexibele buitenmantel is van roestvrij staal. Het geheel is voorzien van een detectiegaatje of een aansluitingsnippel waarop de gewenste aansluitleidingen e.d. aangesloten kunnen worden.
Type "T" is een uitvoering met een teflon binnenmantel.

 

FLENZEN MET ISOLATIE

Flenslekkage met als gevolg; produkt in de isolatie.
Bij niet brandbare produkten kan de schade aanmerkelijk zijn, bij brandbare produkten met de b.v. elektrisch verwarmde leidingen een ramp!
Een hermetisch sluitende flensbeschermer met een aansluitnippel beschermt de isolatie tegen eventuele lekkage vanuit de flensverbinding.
Alle materialen bestaan als basis uit roestvaststaal en teflon met temp. bereik van -269°C to +280°C.

 

GEKOELDE LEIDINGEN

Condensvorming op flenzen van gekoelde leidingen of andere leidingsystemen, kan vermeden worden door een flensbeschermer te monteren.
De aansluitnippel kan dan voorzien worden van een transparente gesloten tube van teflon, of een r.v.s. nippel met een glazen monstername flesje.
Het geheel dient als een gesloten detectie, waarbij de mogelijkheid bestaat om een gekleurde detectie vloeistof toe te voegen als een snelle, duidelijke verklikker.

 

Voordelen van PBS schilden

 • Zeer gemakkelijk en vlug te plaatsen
 • Leverbaar naargelang de eisen en medium
 • Herbruikbaar
 • Geen montageapparatuur
 • Betere zichtbaarheid van eventuele lekkages door teflon venster of ph indicator
 • Meerdere vormen verkrijgbaar

Voordelen van metalen flensbeschermers

 • Roestvoorkoming tussen de flenzen
 • Beschermt de bouten of studbolts binnen de flenzen
 • Onderhouds besparend
 • Geen roestaantasting op onderliggende konstrukties
 • Betere zichtbaarheid van eventuele lekkages door detectiegaatje
 • Overschilderbaar
 • Na demontage herbruikbaar
 • Lange levensduur
 • Veiligheid voor personeel
 • Geen belasting van het milieu bij ongevallen